Kviz iz programske podrške

Rezultat :

100%

vrati se učenju